Hier vindt u enige foto's die een impressie geven van de mogelijkheden
die Timmer- en Onderhoudsbedrijf De Klaver u te bieden heeft.